ข่าวประจำวัน         
 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มอบดอกไม้จันทน์และ
ต้นดอกดาวเรือง จำนวน 2,000 ต้น

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสัมมนา 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักพระราชวังตองก้า
จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
คณะผู้แทนจากสำนักพระราชวังตองก้า จำนวน 12 ราย
ลงพื้นที่เยี่ยมชมเกษตรกรตัวอย่างหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชดำร

วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม
เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันที่ 27 กันยายน 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ “การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
สู่การเกษตรอย่างยั่งยืน”

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายธีรภัทร สามไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและปฎิบัติการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ ประชุมหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. เกี่ยวกับการเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักพระราชวังตองก้า


 วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายหทัย วสุนันต์
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2
เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำรายการคาราวานสำราญใจ...เที่ยวไปในชุมชน เกี่ยวกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝายพ่อ และ 3 ดำมหัศจรรย

 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 

19 ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

         
         
         
 
 

++ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม++

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ปล่อยกุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จำนวน 300,000 ตัว   
     

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 
     
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริโครงการ ตกกล้าแปลงรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
 
     
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น
ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อป้องกันการกัดเซาะและป้องกัน
ตะกอนไหลตกจมลงในอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560