ข่าวประจำวัน         

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา นายสุรชาติ  มาลาศรี  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  จำนวน 4,000 ต้น ในพื้นที่ 98 ไร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ดร.วัชระ เสือดี) เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เจ้าหน้าที่งานศึกษาและพัฒนาด้านป่าไม้ ร่วมกับบริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) มอบสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน

วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิศวกร ประกอบด้วย อาจารย์จรูญ กมลรัตน์ อาจารย์เสรี สุธรรมชัย อาจารย์วุฒิไชย จุลเกษ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมชลประทาน
ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาดใหญ

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการสภาวิศวกร นำโดยอาจารย์จรูญ กมลรัตน์ อาจารย์เสรี สุธรรมชัย ได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับ

อ่านข่าวทั้งหมด>>>


++ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม++

 

 
     
ร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  
     
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด ช ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 5  
     

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
     
จัดพิธีถวายความอาลัยและสำน ึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อม
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท รมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
     
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ิ์ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพั ฒนาภูพานฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "ข่าวสามมิติ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3