ข่าวประจำวัน         

 วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ร่วมประชุมหารือกับ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสัมมนา 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จำนวน 20 คน ติดตามงานขยายผลศูนย์ เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นประธานการประชุมโครงการแนวทางการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

  วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จำนวน 15 คน เยี่ยมชมงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.  ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร
นายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของราษฎรในชุมชน โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ
นายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. พร้อมคณะ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 3,000 ดอก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้การต้อนรับ กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์”

 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา10.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมภาษณ์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในรายการ chekin เมืองไทย เกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และ 3 ดำมหัศจรรย

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 

19 ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

         
         
         
 

 

++ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม++

 

 
     
ร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  
     
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด ช ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 5