ประมวลภาพกิจกรรม   

                                                                                        

 

 
     
ร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  
     
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด ช ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 5  
     

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
     
จัดพิธีถวายความอาลัยและสำน ึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อม
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท รมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
     
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ิ์ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพั ฒนาภูพานฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "ข่าวสามมิติ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3   
     
     
 
«« อ่านทั้งหมด  »»