หน้าแรก
ประวัติศูนย์ฯภูพาน
คณะทำงาน          
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2556
 
คลังความรู้ศูนย์ฯภูพาน
คลังความรู้ สชป. 5
โครงการฯ อุดรธานี
โครงการฯ หนองคาย
โครงการส่งน้ำฯ น้ำอูณ
โครงการฯ สกลนคร
โครงการส่งน้ำห้วยโมง
โครงการฝายกุมภวาปี
ความรู้กลางกรมชลประทาน
คลังความรู้สารสนเทศฯ
 
   
 

***********************


        

 
 
 
 

 

 

 ประมวลภาพกิจกรรมจัดอบรม

                   

ศูนย์ความรู้

   
   
 
 

 

                                   

                                


 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


                      &

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4274-7458-9 โทรสาร. 0-4274-7460
Copyright http://royal.rid.go.th/phuphan/, Best view : Internet Explorer 6.0 or better : 1024 x 768 pixels Email: phuphan@mail.rid.go.th