โครงการชลประทานฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือ Webmaster หน่วยงานในกรมชลประทานช่วยเพิ่ม scripts ในการเก็บสถิติ
การเข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ในกรมชลประทาน โดยการเพิ่ม scripts แทรกไว้ในเว็บเพจแต่ละหน้าดังนี้
<script language="javascript1.1" src="http://hits.truehits.in.th/data/c0002022.js"></script>
copy scripts บรรทัดบนนี้และนำไปใส่ในเว็บเพจแต่ละหน้า - - - - -> สถิติเว็บไซต์กรมฯ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ user1@mail.rid.go.th